Programy pomocy

Choroba nowotworowa zwykle zdarza się nagle i zaskakuje pacjenta oraz jego bliskich. Doświadczenie choroby nowotworowej jest trudnym zjawiskiem. Wiele zmienia. Wprowadza do systemu rodzinnego lęk, strach, niepewność, cierpienie, burzy dotychczasowe życie. Często pojawia się poczucie wyobcowania, ograniczenie lub zerwanie kontaktów ze znajomymi, brak finansów.
Pamiętać jednak należy, że chory ma duże możliwości adaptacyjne do nowej rzeczywistości, ma zasoby aby tworzyć nową rzeczywistość pomimo wszystko.
Chorzy i ich bliscy potrzebują jednak wsparcia w kreowaniu nowej rzeczywistości, w którą wpisana jest choroba.
Osoba chora i jej bliscy mogą wzmacniać swoją psychikę i organizm.
Zawsze warto wyjść z domu, wykonać telefon lub odbyć rozmowę za pomocą skype’a, spotkać się z innymi, zmienić perspektywę, nabrać energii do dalszego działania.
Fundacja będzie starała się organizować i proponować rozmaite formy pomocy i wsparcia dla pacjentów i ich bliskich. Zachęcamy do odwiedzania strony Fundacji oraz do korzystania z różnych form wsparcia dostosowanych do indywidulanych potrzeb pacjenta i jego bliskich.
Zawsze chętnie odpowiemy na pytania.

Konsultacja psychoonkologiczna dla pacjenta

Spotkanie podczas, którego omawiana jest sytuacja pacjenta, jego rodziny i bliskich. W spotkaniu może uczestniczyć również osoba wspierająca. Spotkanie ma na celu określenie obszarów ważnych dla pacjenta i jego bliskich tuż pod okresie diagnozy czy też w okresie samej choroby. Wspólnie określamy sposób pracy i potrzebne metody wsparcia pacjenta z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.
Możliwe form pracy: spotkanie indywidualne, konsultacja telefoniczna, konsultacja przez skype*
*Skype -oprogramowanie (instalowane na komputerach, laptopach, tabletach, telefonach) umożliwiające prowadzenie bezpłatnych rozmów.

Konsultacja dla osoby po przebytej chorobie

Spotkanie ma na celu określenie w jakim punkcie osoba znajduje się po przebytej chorobie. Jakie ma plany i zamierzenia na powrót do życia osobistego, rodzinnego i zawodowego. Podczas spotkania rozmawiamy na czym jej zależy, co chce robić i jak chce się do tego przygotować. Wspólnie ustalamy plan działania dopasowany do potrzeb tej osoby.
Możliwe formy pracy: spotkanie indywidualne, konsultacja telefoniczna, konsultacja przez skype

Konsultacja psychoonkologiczna dla osób wspierających

Osoby wspierające w procesie choroby nowotworowej odgrywają ogromną rolę. Diagnoza, choroba powodują jednak, że muszą podobnie jak pacjenci, zmienić swoje życie, inaczej je zorganizować. Same często jednak na skutek pomocy i wspierania swoich bliskich bywają zmęczone, przepracowane, przepełnione lękiem, czasami zdezorientowane. Bardzo ważne jest aby i osoby wspierające znalazły przestrzeń i choć trochę czasu aby zadbać o siebie i wzmocnić się aby móc dalej pomagać.
Spotkanie z osobą wspierającą mają na celu zdiagnozowanie w jakim punkcie ta osoba się znajduje w danej chwili. Jakiego wsparcia potrzebuje, co jest dla niej ważne, potrzebne i co może okazać się pomocne. Wspólnie identyfikujemy obszary wymagające wsparcia i ustalamy plan działania, który dostosowany jest do indywidulanych potrzeb i możliwości danej osoby.
Czas opieki nad osobą bliską wiele osób wspomina jako ciężki ale bardzo wartościowy.
Możliwe formy pracy: spotkanie indywidualne, konsultacja telefoniczna, konsultacja przez skype

Grupy wsparcia

Spotkania grupowe dla pacjentów chorych na nowotwory i osób wspierających. Mają one na celu wspólną wymianę doświadczeń w grupie innych osób. Umożliwiają wyjście z domu, spotkanie się z innymi osobami, dzielenie się swoim doświadczeniem, emocjami oraz sposobami radzenia sobie w określonej sytuacji. Stanowią one duże wsparcie emocjonalne dla siebie nawzajem. Dają poczucie przynależności do grupy, mogą być źródłem inspiracji na czas choroby i po jej zakończeniu.
Możliwe formy pracy: otwarte spotkanie grupowe

Spotkanie ze sztuką, muzyką

Spotkania grupowe podczas, których proponowane są różnego rodzaju zajęcia artystyczne dla pacjentów i ich bliskich Według American Cancer Society, terapia sztuką umożliwia pacjentowi łagodzić strach, gniew, stres i niepokój związany z chorobą. Badania u pacjentów wykazały, że terapia sztuką pomogła zmniejszyć objawy zmęczenia, bólu, depresji, senności, braku apetytu i poprawić ogólne samopoczucie.
Spotkania te umożliwiają wspólne spędzanie czasu. Pozwalają uwolnić trudne emocje, spojrzeć na siebie i swoją sytuację z innej perspektywy.
Możliwe formy pracy: spotkanie grupowe, warsztaty jednodniowe lub weekendowe

Kontakt

Fundacja Nieoczekiwana Podróż

ul. Piłsudskiego 22/2, 82-500 Kwidzyn

NIP: 581 195 83 89    KRS: 0000508428    REGON: 222082010-00020    Numer konta: 07 1160 2202 0000 0002 6313 3742 (Bank Millennium)

Tel. 785 032 389 fundacja@nieoczekiwanapodroz.com